Новости:

Транспарентност

Транспарентност података у тржишту електричне енергије

Транспарентност је од суштинског значаја за постизање функционалног, ефикасног, слободног и конкурентног тржишта електричне енергије. Она се односи на доступност и објављивање свих релевантних информација свим учесницима на тржишту електричне енергије и представља предуслов недискриминаторног функционисања тржишта електричне енергије.

Као оператор преносног система ЕМС АД мора да ради у складу са Регулативом Regulation (EC) No. 714/2009 of the European Parliament and of the Council and Energy Law ("Службени лист Републике Србије" број. 57/11, 80/11-члан, 93/12 и 124/12), која подразумева да оператор преносног система објављује податке везане за тржиште електричне енергије у Србији.

ЕМС АД ће објављивати све податке везане за преносну мрежу, искључења интерних и интерконективних далековода, приступ и коришћење преносне мреже, као и извештаје о загушењима – зашто и где се јављају, методе које се примењују за отклањање загушења и планови даљег развоја.

Тренутно се на овој платформи могу видети подаци из области:

  • Преносни капацитет: приказани су подаци који се односе на прекограничне преносне капацитете и то за месец унапред и годину унапред.
    Експлицитне аукције: резултати дневних, месечних и годишњих аукција права на коришћење прекограничних преносних капацитета.
    Подаци се могу видети у табеларном приказу и као XML. Такође, подаци се могу преузети у следећим форматима: XML, CSV и JSON.
  • Прогнозирана дан унапред потрошња и Остварена потрошња. Подаци се могу видети кроз табеларни приказ и као XML. Такође, подаци се могу преузети у следећим форматима: XML, CSV и JSON.
  • Упоредни подаци Прогнозирана дан унапред потрошња и Остварена потрошња се могу видети на графику.
  • Промене прекограничних планова рада: подаци се могу видети у табеларном приказу и као XML. Такође, подаци се могу преузети у следећим форматима: XML, CSV и JSON.
  • Прекогранични план рада: подаци се могу видети у табеларном приказу и као XML. Такође, подаци се могу преузети у следећим форматима: XML, CSV и JSON.