Tранспарентност

Транспарентност података у тржишту електричне енергије

Транспарентност је од суштинског значаја за постизање функционалног, ефикасног, слободног и конкурентног тржишта електричне енергије. Она се односи на доступност и објављивање свих релевантних информација свим учесницима на тржишту електричне енергије и представља предуслов недискриминаторног функционисања тржишта електричне енергије.

У складу са Законом о енергетици, којим је транспонована Уредба ЕУ бр. 543/2013, ЕМС АД је у обавези да објављује податке везане за тржиште електричне енергије у Србији.

Платформа је у фази развоја. Након завршене имлементације, ЕМС АД ће објављивати све релевантне податке о потрошњи, преносу и балансном тржишту у роковима дефинисаним у Правилима о објављивању кључних тржишних података. Правила о објављивању кључних тржишних података су доступна на званичном сајту ЕМС АД.

Платформа за транспарентност пружа:

  • Напредна визуализација

    Приказивање податка u табелама и у графичком облику

  • Редовно ажурирање података

    Редовно објављивање података у складу са променама

  • Преузимање података

    Могућност преузимања података за жељени период, у форматима (XML, CSV, JSON)

Тренутно се на овој платформи могу видети подаци из области:

Преносни капацитет, Експлицитне аукције

Преносни капацитет: приказани су подаци који се односе на прекограничне преносне капацитете и то за месец унапред и годину унапред.

Експлицитне аукције: резултати дневних, месечних и годишњих аукција права на коришћење прекограничних преносних капацитета. Подаци се могу видети у табеларном приказу и као XML. Такође, подаци се могу преузети у следећим форматима: XML, CSV и JSON.

Прогнозирана дан унапред потрошња и Остварена потрошња

Прогнозирана дан унапред потрошња и Остварена потрошња. Подаци се могу видети кроз табеларни приказ и као XML. Такође, подаци се могу преузети у следећим форматима: XML, CSV и JSON.

Упоредни подаци - прогнозирана и остварена потрошња

Упоредни подаци Прогнозирана дан унапред потрошња и Остварена потрошња се могу видети на графику.

Промене прекограничних планова рада

Промене прекограничних планова рада: подаци се могу видети у табеларном приказу и као XML. Такође, подаци се могу преузети у следећим форматима: XML, CSV и JSON.